Ημερολόγιο

Μαίος 2021
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Δράσεις

1. ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

2. ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (WORKSHOPS) ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

3. ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ Α.Σ. ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

3.1 Workshop διαβούλευσης με κοινωνικούς και παραγωγικούς εταίρους για την οριστικοποίηση της μεθοδολογίας και των κριτηρίων επιλογής των ωφελουμένων

3.2 Διοργάνωση Θεματικής Ημερίδας Δικτύωσης με τοπικούς κοινωνικούς εταίρους

3.3 Διοργάνωση Θεματικής Ημερίδας Δικτύωσης με τοπικούς παραγωγικούς Φορείς

3.4 Ενέργειες Δικτύωσης (workshops) με μεγάλους εργοδότες στο πλαίσιο ενημέρωσης για τα προγράμματα ΕΚΕ που υλοποιούν

4. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

4.1 Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την ηλεκτρονική δικτύωση μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων καθώς και μεταξύ αγοραστών και ΚΟΙΝΣΕΠ (e-market place)

4.2 Δημιουργία εργαλείων για την προώθηση και ενίσχυση αποτελεσματικότητας των δράσεων δικτύωσης (δελτία τύπου / ενημερωτικό υλικό)

5. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

6. ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ

6.1 Διοργάνωση εκδηλώσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης δυνητικών ωφελουμένων

6.2 Διοργάνωση εκδηλώσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης τοπικής κοινής γνώμης

6.3 Λειτουργία info desk

6.4 Δημιουργία φυλλαδίου για ενημέρωση ωφελούμενων

6.5 Δημοσιεύσεις σε ημερήσιο, εβδομαδιαίο ή άλλο τύπο και μέσο

6.6 Ανάπτυξη Ιστοσελίδας και παραγωγή ηλεκτρονικού υλικού

6.7 Διοργάνωση Συνεδρίου για τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του Σχεδίου Δράσης

7. ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

7.1 Διοργάνωση Ημερίδας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης επαγγελματιών και δυνητικών εργοδοτών

7.2 Διοργάνωση Συνεδρίου για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

7.3 Δημιουργία φυλλαδίου για ενημέρωση εργοδοτών - επαγγελματιών και τοπικών παραγωγικών φορέων

7.4 Δημοσιεύσεις σε ημερήσιο, εβδομαδιαίο ή άλλο τύπο και μέσο

8. ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Α.Σ. - ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

9. ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

9.1 Επικαιροποίηση Μεθοδολογίας και κριτηρίων επιλογής (screening) ωφελουμένων

9.2 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

9.3 Προαξιολόγηση αιτήσεων ενδιαφερόμενων

9.4 Ατομικές Συνεδρίες για την αξιολόγηση και την τελική επιλογή ωφελουμένων

9.5 Συνεδρίες για την υποστήριξη των μη επιλέξιμων ενδιαφερομένων

10. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΧΑΡΑΞΗ "ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΚΑΡΙΕΡΑΣ"

10.1 Ατομικές Συνεδρίες για την καταγραφή του προφιλ (profiling) των ωφελούμενων

10.2 Ατομικές Συνεδρίες ενημέρωσης και συμβουλευτικής καθοδήγησης ως προς τους στόχους και τις δυνατότητες επαγγελματικής (επαν)ένταξης στην αγορά εργασίας

10.3 Ατομική & Ομαδική Επαγγελματική Συμβουλευτική ωφελουμένων

10.4 Αξιολόγηση δεδομένων και ενημέρωση κάθε ωφελουμένου - Δημιουργία "μονοπατιού καριέρας"

11. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ

11.1 Συμβουλευτική επιλογής και διάγνωσης αναγκών εργοδοτών

11.2 Ατομικές Συνεδρίες (Mentoring) Εργοδοτών

11.3 Ατομικές Συνεδρίες (Mentoring) Επαγγελματιών και Επιχειρηματιών με σκοπό την ενθάρρυνση για τη συνεργασία με τις Κοιν.Σ.Επ.

12. ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ-ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

13. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

13.1 Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Σχεδίων

13.2 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Επιχειρηματικότητας για την υποστήριξη και ενδυνάμωση των ωφελουμένων

14. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΕΠΙ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

14.1 Πραγματοποίηση 2 ατομικών συνεδριών προόδου, υποστήριξης και παρακολούθησης ωφελουμένων

14.2 Πραγματοποίηση 1 ομαδικής συνεδρίας προόδου, υποστήριξης και παρακολούθησης ωφελουμένων

14.3 Συμβουλευτική για ανάπτυξη της εταιρείας - εργοδότη μέσω αξιοποίησης των νεοπροσληφθέντων

15. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΕΣΔΕΚ)

15.1 Σχεδιασμός και υποστήριξη προγράμματος κατάρτισης

15.2 Υλοποίηση προγραμμάτων δομημένης κατάρτισης – επιμόρφωσης ωφελούμενων

 

as-footer EU ypak